Υπηρεσιεσ τοπογραφικου

Τοπογραφικές Υπηρεσίες

Αποτυπώσεις Ιδιοκτησίας για έκδοση τοπογραφικής αδείας ή συμβολαίου, καθώς και αποτυπώσεις με τη χρήση σύγχρονου drone για μεγάλες ή μικρές εκτάσεις, χαράξεις ορίων και πράξη προσκύρωσεις.

Υπηρεσιεσ τοπογραφικων

Το γραφείο μας με γνώμονα την πολυετή εμπειρία στις Τοπογραφικές Μελέτες και στην σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ’87), έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσίων με σκοπό την απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών για τους πελάτες μας, στην τακτοποιήσεις, την έκδοση αδειών και οποιαδήποτε άλλη τεχνική μελέτη.

Τοπογραφικές Αποτύπωσεις

Αποτύπωση με Drone

Χαράξεις και Οριοθετήσεις

Αποτυπώσεις για καθορισμό αιγιαλού και παραλιών

Τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλης

Υψομετρικές μελέτες και μελέτες Χωροστάθμησης

Αποτυπωσεις

Τοπογραφικές Αποτύπωσεις

Το γραφείο μας διαθέτει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ώστε να πραγματοποιούμε τη  καλύτερη αποτύπωση πεδίων, περιουσίας και οικοπεδικών ορίων με αποτέλεσμα να σας παρέχουμε με ακρίβεια όλα τα τοπογραφικά πιστοποιητικά που υπάρχουν.

Διαγραμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Η σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ’87), παρέχεται από το γραφείο μας, με σκοπό την απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών για τους πελάτες μας, στην τακτοποιήση, την έκδοση αδειών και οποιαδήποτε άλλη τεχνική μελέτη.  

DRONE

Αποτυπώσεις με Drone

Το γραφείο μας διαθέτει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την καλύτερη αποτύπωση ιδιοκτησιών, αγροτεμαχίων, οικοπεδικών ορίων ώστε να σας παρέχουμε με ακρίβεια όλα τα τοπογραφικά πιστοποιητικά που υπάρχουν.