Όροι Χρήσεις και Πολιτική Προτασίας Δεδομένων

A. Εισαγωγή

Το Τεχνικό Γραφείο Φωτόπουλος-Φιλιππούση (στο εξής τεχνικό γραφείο/εμείς) προκειμένου να παράσχει νέες δυνατότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης στους πελάτες του δημιούργησε τον παρόντα ηλεκτρονικό ιστότοπο (site) https://ff-constructions.gr .

Αντικείμενο του τεχνικού μας γραφείου είναι ο αρχιτεκτονικός και τοπογραφικός σχεδιασμός αλλά και η κατασκευή έργων.

Σκοπός της λειτουργίας του site μας είναι η προώθηση των ήδη κατασκευασμένων από εμάς έργων, των υπολοίπων τεχνικών υπηρεσιών μας αλλά και η επικοινωνία μας με το κοινό μέσω της νέας μας πλατφόρμας αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε μέσω μιας συγκεκριμένης πληροφορίας είτε μέσα από έναν πιθανό συνδυασμό πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας.

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

 

Β. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.

Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.

Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστοτόπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.

Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).

Πληροφορίες σχετικές με την χρήση της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα,  τη διεύθυνση του email σας και άλλες περιεχόμενες στο συνταχθέν από εσάς μήνυμα πληροφορίες.

Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

 

Γ. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 

διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας,

παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας,

αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς,

αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών,

αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας,

διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο μας,

διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και προστασία από οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια,

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και

άλλες χρήσεις.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο με τρόπο που ορίζεται στο παρόν η με τρόπο που εσείς έχετε συναινέσει.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

 

Δ. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

Για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητο να εκτελεστούν από τρίτο μέρος στα πλαίσια της συνεργασίας με εμάς και για την οποία θα έχετε ενημερωθεί προηγουμένως,

στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου,

σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία,

προς άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε αρχές σε περίπτωση τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς η οποία αντίκειται στους νόμους του ελληνικού κράτους),

σε οποιαδήποτε δικαστική η οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

 

Ε. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας ή υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.

ΣΤ. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η Ενότητα ΣΤ ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό, ήτοι διάστημα ενός (1) έτους από την περιέλευση τους σε εμάς.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων της Ενότητας ΣΤ, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα

στο χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο,

σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία,

προς άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε αρχές σε περίπτωση τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς η οποία αντίκειται στους νόμους του ελληνικού κράτους).

 

Ζ. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

 

Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Η. Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτική μας, δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας κατά καιρούς. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας.

Θ. Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μας μπορεί να περιλαμβάνει: υπερσυνδέσμους σε/πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

 

 

Ι. Τα δικαιώματα σας

 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε; η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα παρακάτω:

Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Στην πράξη, συνήθως είτε θα αποδέχεστε ρητά εκ των προτέρων την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τη χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

ΙΑ. Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.